reference

unisto reference
průmysl, ekologie zdravotnictví školství věda, výzkum ostatní

Nemocnice Liberec,
Vojenská nemocníce Brno-JIP chirurgie JIP interna,
Vojenská posádkov ošetřovna Bechyně,
Fakultní nemocnice Motol-dětská onkologie-kožní kliníka-ARO-klinika nukleární medicíny,
Železniční poliklinika Česká Třebová,
Fakultní nemocnice Hradec Králové-lékáma,
Nemocníce Třebíč,

Nemocnice Uherské Hradiště,
Transfúzní oddělení Bmc,
Lékárna u sv. Mikuláše Brankovice,
Sanatorium MUDr.Hany Tomášové Praha,
Domovy důchodců : Bmo-Noppova,
Kamenná,
Štefánikova,
Kociánka,
Uherské Hradiště,
Vyškov,

Česká katolická charita Moravec,
Maltézská pomoc Českého velkopřevorství suverénního řádu Maltézských rytířů Praha USPI Hodonín,
Domov důchodců Uherské Hradiště,
FN Brno Bohunice – klinická hematologie,
Městská poliklinika Uherské Hradiště,
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno – Viničná,
Vojenská nemocnice Praha,
Imunologie Brno.